Skip to main content

Copyright & Disclaimer

Deze website is een product van Mens-con-Sens | Aandacht, Beweging en Bewust Zijn.

Disclaimer

Mens-con-Sens | Aandacht, Beweging en Bewust Zijn zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Mens-con-Sens | Aandacht, Beweging en Bewust Zijn worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Mens-con-Sens | Aandacht, Beweging en Bewust Zijn.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen www.mens-con-sens.com berusten bij Mens-con-Sens | Aandacht, Beweging en Bewust Zijn.

Mens-con-Sens | Aandacht, Beweging en Bewust Zijn aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Mens-con-Sens | Aandacht, Beweging en Bewust Zijn op welke manier dan ook.

Geïnteresseerd of heb je vragen?

Neem dan contact op